سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یعقوب فروتن – استادیار جامعه شناسی دانشگاه بابلسر
عطیه هنردوست – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مفید قم

چکیده:

عصر حاضر موسوم به عصر دانایی است. از تحولات چشمگیر این دوره موجودی دانش و حضور روزافزون و موثر دانایی در عرصه تصمیمگیریهای خرد و کلان است که بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران بازار کار را بر آن داشته که نوع تحلیل و بررسی خود را از بازار کار تغییر دهند. از جمله این تحولات نوع نیازمندی و نحوهی حضور زنان در بازار کار است. در ایران، علی رغم توانمندی های قابل توجه زنان، میزان مشارکت زنان در بازار کار همچنان پایین است. معمولا سطح پایین اشتغال زنان به میزان قابل ملاحظه ای ریشه در زمینه های اجتماعی و فرهنگی دارد که از طریق سیستم های آموزشی و متون درسی بازتولید می شود. در این تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، مهم ترین الگوها و ویژگی های اشتغال زنان در متن و تصاویر کتاب های درسی سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان ایران مورد مطالعه قرار به وضوح در « مرد، نان آور خانوار » گرفته است. مطابق نتایج این تحقیق، الگوی سنتی تفکیک نقش های جنسیتی داخل و خارج خانه و مدل این کتاب های درسی بازنمایی شده است. تنوع شغلی بسیار محدود و همجنس بودن افرادی که زنان شاغل با آنان سروکار دارند، نیز از مهم ترین ویژگی های بازنمایی اشتغال زنان در کتاب های درسی محسوب می شود. به علاوه، تفاوت های مهم و قابل ملاحظه ای در خصوص الگوها و ویژگی های اشتغال زنان بر حسب مقاطع تحصیلی، پایه تحصیلی، و عناوین کتاب های درسی در این تحقیق مشاهده شده است.