مقاله بازنمایی گل های قالی با استفاده از تبدیل های موجک و فوریه- ملین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در هوش محاسباتی در مهندسی برق (سیستم های هوشمند در مهندسی برق) از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بازنمایی گل های قالی با استفاده از تبدیل های موجک و فوریه- ملین
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبدیل فوریه-ملین
مقاله تبدیل موجک
مقاله تصویر دودویی
مقاله فرش
مقاله گل قالی
مقاله ویژگی های پایا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خداکرمی سرنجگه مجید
جناب آقای / سرکار خانم: کبیر احسان اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، به بازنمایی و توصیف گل های قالی می پردازیم. مجموعه گل های موجود در چهارده کلاس طبقه بندی می شوند. از آنجایی که گل ها دارای چرخش، تغییر مقیاس و انتقال هستند، توصیفگر مطلوب باید نسبت به این تغییرات پایا باشد. در این مقاله از دو توصیفگر موجک و فوریه-ملین استفاده شده است. در توصیفگر موجک از انحراف معیار مقدار عناصر زیرباندها استفاده شده است. برای ارزیابی توصیفگرهای به کار رفته، گل ها را بازشناسی می کنیم. برای بازشناسی از روش نزدیکترین همسایه استفاده شده که بیشترین نرخ بازشناسی با معیار فاصله مانهاتان به دست آمد. برای روشی که قبلا بر اساس کانتور گل ها و توصیفگر فوریه بوده، نرخ بازشناسید ۶۴٫۹ درصد گزارش شده است. در روش فوریه-ملین که جزییات داخلی نیز مد نظر بود، نرخ بازشناسی ۸۱٫۵ درصد حاصل شد.