مقاله بازنمایی و مدیریت رسانه ای بحران در بحرین: تحلیل گفتمان نشریات عربی زبان کشورهای حاشیه خلیج فارس (از ۷ مارس تا ۸ ژوئن ۲۰۱۱) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در جستارهای سیاسی معاصر از صفحه ۲۱ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بازنمایی و مدیریت رسانه ای بحران در بحرین: تحلیل گفتمان نشریات عربی زبان کشورهای حاشیه خلیج فارس (از ۷ مارس تا ۸ ژوئن ۲۰۱۱)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحرین
مقاله بازنمایی
مقاله مدیریت رسانه ای بحران
مقاله نشریات عربی زبان کشورهای حاشیه خلیج فارس
مقاله تحلیل گفتمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشیر حسن
جناب آقای / سرکار خانم: تفرجی شیرازی محمدتقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمانی که جریان بیداری اسلامی در ابتدای سال ۲۰۱۱ به اوج خود رسید، مردم بحرین نیز هم سو با این جریان به اعتراضاتی گسترده مبادرت کردند که دخالت نظامی حکومت حاکم به کمک نیروهای شورای همکاری خلیج فارس باعث گسترش و تعمیق این اعتراضات و تبدیل آن به بحران شد. در این میان، رسانه های کشورهای عربی زبان حاشیه خلیج فارس نیز با در نظرگرفتن گفتمان حاکم بر کشورهای خود به بازنمایی و مدیریت این بحران پرداختند. از این رو در مقاله حاضر، تلاش شده است تا گفتمان آن ها در قالب نحوه بازنمایی موضوع پیش رو بررسی شود. به همین منظور با تکیه بر روش تحلیل گفتمان ۱۸ یادداشت تحلیلی از مجموع ۸ نشریه نمونه گیری شده و در مدتی معین بررسی شده است. در نهایت، حاصل این بررسی به کشف «راهبرد اتخاذشده» و «نحوه بازنمایی بحران» در بحرین توسط رسانه ها و نیز ارائه مدل مربوطه منجر شد.