مقاله بازنمایی نقش اجتماعی- سیاسی زنان در کتاب های درسی مقاطع ابتدایی و راهنمایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) از صفحه ۵۹۵ تا ۶۱۰ منتشر شده است.
نام: بازنمایی نقش اجتماعی- سیاسی زنان در کتاب های درسی مقاطع ابتدایی و راهنمایی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازنمایی
مقاله تحلیل محتوای کمی
مقاله زنان
مقاله کتاب های درسی
مقاله متون آموزشی
مقاله نقش اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمندپور فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: بحرانی فرد الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کتاب های درسی، در کنار آموزش دانش آموزان، آن ها را برای پذیرش نقش های متناسب با ویژگی های جنسیتی شان، آن گونه که مدنظر مولفان این کتب است، آماده می کنند. پژوهش حاضر در صدد است به چگونگی بازنمایی نقش اجتماعی- سیاسی زنان در کتاب های درسی دو مقطع ابتدایی و راهنمایی، در سال تحصیلی ۱۳۹۱ـ۱۳۹۲ بپردازد. روش تحقیق، تحلیل محتوای کمی بر اساس شاخص جنسیت در بین تصاویر و متن دروس است. آنچه مسلم است، باید دید عمومی به نقش های زنان بسط داده شود و بسیاری فعالیت ها مانند: فعالیت های خیریه و امور عام المنفعه، امدادگری، و انجام دادن فریضه های اجتماعی مهمی مانند: امر به معروف و نهی از منکر به منزله فعالیت های اجتماعی مهمی که زنان جامعه به آن مشغول اند مورد توجه قرار گیرد. همچنین، دسته بندی و تحلیل محتوای گزاره های توصیفی و هنجاری نشان می دهند که بیشتر گزاره ها و تصاویر موجود در کتاب های درسی توصیفی است، اما توصیف آن ها از مقوله های نقش آفرینی زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی، در بیشتر موارد، حضور گسترده و رو به افزونی زنان را در فعالیت های اجتماعی به درستی منعکس نمی کند.