مقاله بازنمایی جنسیت در رمان رازهای سرزمین من که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در نقد ادبی از صفحه ۸۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بازنمایی جنسیت در رمان رازهای سرزمین من
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازنمایی جنسیت
مقاله تحلیل گفتمان انتقادی
مقاله ایدئولوژی
مقاله رازهای سرزمین من
مقاله رضا براهنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابرپور زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، رمان رازهای سرزمین من، از حیث نحوه بازنمایی شخصیت زنان در آن بررسی شده است. برای این منظور از روش های انتقادی تحلیل گفتمان جهت بررسی متن و نیز از نظریات سیمون دوبووار در باب جنسیت جهت تبیین یافته ها استفاده شده است. تحلیل رمان به این روش، نشان داده است که ویژگی های مهم نحوه خاص تصویر زنان در این رمان، یکی تغییر در جفت تقابلی زنانه است؛ به این معنا که دوگانه ی اثیری/ لکاته که هدایت آن را پررنگ کرده، در این جا به دوگانه مادر انقلابی/ «نشمه سلطنتی» بدل شده است و دیگری، پررنگ کردن نقش سیاسی زنان در انقلاب، تاکید بر اهمیت حضور زنان و نیز اقتدار و روشن بینی و آزاداندیشی سیاسی آن هاست. در این جا ایدئولوژی مستتر در متن، مساله زنان و ارزش داوری ها و پیش فرض های رایج در مورد آن ها را بدل به مساله ای سیاسی و طبقاتی کرده است و همچنین بر خوانش نویسنده از تاریخ (موضوع اصلی رمان) اثر گذارده است. همچنین نشان داده ایم که استعاره سرزمین به مثابه مادر، به شکل ذهنیتی اسطوره ای بر متن حاکم است.