مقاله بازنمایی برکناری مرسی در اخبار تلویزیونی صداوسیمای ج. ا. ا. و بی بی سی فارسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات فرهنگ – ارتباطات از صفحه ۲۱۷ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: بازنمایی برکناری مرسی در اخبار تلویزیونی صداوسیمای ج. ا. ا. و بی بی سی فارسی
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازنمایی
مقاله تحلیل گفتمان
مقاله مصر
مقاله بی بی سی فارسی
مقاله صداوسیمای ج. ا. ا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده عبدالرحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روایت رسانه ها از رویدادها، روایت عینی نیست، بلکه بازنمایی آن در چارچوب های گفتمانی و ایدئولوژیکی است. این مقاله به دنبال آن است تا ببیند یکی از مهم ترین رویدادهای خاورمیانه (برکناری مرسی) چگونه توسط رسانه هایی با چارچوب های گفتمانی مختلف (شبکه یک صداوسیمای ج. ا. ا و بی بی سی فارسی) بازنمایی می شود. روش بررسی این نوشتار تحلیل گفتمان انتقادی است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که تلویزیون بی بی سی فارسی از گفتمان لیبرال دموکراسی در قالب مولفه هایی چون مشروعیت اکثریت، حکومت قانون و برابری برای بازنمایی رویداد مصر استفاده کرده و در مقابل شبکه یک تلویزیون ج. ا. ا. از مولفه های گفتمان انقلاب اسلامی همچون حمایت از اسلام گرایان، حمایت از جبهه مقاومت و توطئه غرب برای برساخت رسانه ای رویداد مصر بهره گرفته است. علاوه بر این، شبکه یک، مولفه های گفتمانی دیگر، همچون دموکراسی و خواست اکثریت را نیز برای بیان مقاصد خود به خدمت گرفته است.