مقاله بازنمایی اقوام ایرانی در مجموعه های پربیننده تلویزیونی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات فرهنگ – ارتباطات از صفحه ۴۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بازنمایی اقوام ایرانی در مجموعه های پربیننده تلویزیونی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تلویزیون
مقاله قومیت
مقاله بازنمایی
مقاله سریال پایتخت
مقاله نشانه شناسی مقدمه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زردار زرین
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی نیا محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله به دنبال شناخت نحوه بازنمایی مازنی ها در مجموعه تلویزیونی پایتخت و شناسایی رمزگان ها و کلیشه های مورد استفاده در این بازنمایی است. برای دستیابی به این هدف، ۱۶ سکانس شاخص از مجموع سریال، انتخاب شده و مورد تحلیل نشانه شناختی قرار گرفتند.
یافته ها نشان می دهند، سه دسته رمزگان های گفتار و گویش، پوشاک و گریم و حالت چهره و کنش، رمزگان های اصلی هستند که برای بازنمایی هویت قومی و شهرستانی به طور عام و «مازنی» و «علی آبادی» به طور خاص، به کار گرفته شده اند. علی آبادی ها در برابر تهرانی ها با کلیشه هایی چون ساده لوح در برابر خردمند، ناتوان در برابر توانا، روستایی در برابر شهری، بی توجهی به پوشش در برابر آراستگی ظاهر و… به تصویر کشیده شده اند. در این میان می توان کلیشه شهرستانی ناتوان را به عنوان مهم ترین وجه بازنمایی علی آبادی های مهاجر تلقی کرد اما آنچه اثر این بازنمایی را تشدید می کند، نفی مهاجرت با دست مایه قرار دادن کلیشه های قومیتی است.