مقاله بازنمایی ارزش های اجتماعی زن در سینمای بعد از انقلاب: مقایسه دو دوره اصلاح طلبی و اصولگرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در جهانی رسانه از صفحه ۶۹ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: بازنمایی ارزش های اجتماعی زن در سینمای بعد از انقلاب: مقایسه دو دوره اصلاح طلبی و اصولگرایی
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازنمایی
مقاله ارزش های اجتماعی
مقاله جنسیت
مقاله نشانه شناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: زندی عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله این پژوهش، چگونگی بازنمایی عملکرد اجتماعی زنان در سینمای پس از انقلاب اسلامی ایران است. برای این منظور با استفاده از روش کیفی تلفیقی نشانه شناسی، بازنمایی ارزش های زن در سینمای بعد از انقلاب مورد مقایسه قرار گرفته است. در چارچوب نظری این تحقیق نظریه نمایش جنسیت و کنش متقابل گافمن و ایده آل تایپ ماکس وبر استفاده شده اند و بدین ترتیب الگوهای تفسیری و تفسیر ارزش های اجتماعی بازنمایی شده در خصوص زنان در سینمای بعد از انقلاب ساخته شده اند. نمونه های انتخاب شده در دو سطح تحلیل (الگوی روایت بارت، الگوی سلبی و کادوری) مورد مطالعه قرار گرفته اند. با مشاهده و تحلیل فیلم ها طبق الگوهای بیان شده، یافته های تحقیق در دو الگوی تفسیری بیان شده اند. مدل «تحول سوژگی، دگرگونی در تفسیر» بیانگر برساختگی «صبر و تحمل» و «دگرگونی در اندیشه و تفسیر زن» و مدل «دروغ، چندچهرگی، فریب ساختار» بیانگر برساختگی «دروغگویی» به عنوان عملکرد اجتماعی تکرارشونده و ارزش اجتماعی زن در سینمای ایران پس از انقلاب هستند.