سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده هاجر مشیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قز
حمیدرضا رشیدی کنعان – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، دانشکده برق
علی برومندنیا – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

یکی از اهداف مهم مبحث تشخیص هویت مبتنی بر چهره، دستیابی به سیستم بازشناسی چهره ای است که قابل مقایسه با توانایی انسان باشد. با وجود روش ها و الگوریتم های متنوع در این زمینه، بسیاری از آنها تنها تحت شرایط کنترل شده قادر به ارائه ی نتایج مناسب هستند. درحالیکه در کاربرد های واقعی، سیستمی با قابلیت بازشناسی مناسب در حضور تغییرات محیطی از جمله تغییرات نور، زاویه ی دوربین، حالات چهره، تغییر سن و پوشیدگی موضعی مورد نیاز می باشد. باتوجه به اهمیت چالش پوشیدگی موضعی در بازشناسی چهره و عدم موفقیت رویکردهای کلی نگر در حل آن، در این مقاله یک روش محلی براساس الگوریتم ICA معرفی شده است که ایده ی اصلی آن بازسازی بخش های همراه با پوشیدگی چهره توسط اطلاعات تصاویر بدون پوشیدگی می باشد. این روش توسط زیر فضای ICA که به کمک تصاویر برگزیده ی آموزشی تولید شده، بخش های همراه با پوشیدگی تصویر ورودی را به شکل مطلوبی بازسازی می کند و توسط روشی محلی، با اختصاص وزن کمتر به نواحی دارای پوشیدگی، در برابر این معضل مقاوم می گردد. به منظور ارزیابی کارایی روش پیشنهادی، مجموعه آزمایشاتی به کمک پایگاه داده ی تصاویر AR انجام گرفته است. نتایج حاصل در مقایسه با موفق ترین روش های موجود، نشان دهنده ی بهبود چشمگیری در نرخ بازشناسی تصاویر همراه با پوشیدگی است