سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرین سلمانپور – کارشناس ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدعلی سیدصالحی – استادیار دانشگاه صنعتیا میرکبیر

چکیده:

دراین مقاله ما دو روش جدید برای بازشناسی چهره را مطرح می کنیم در روش اول دو مرحله برای بازشناسی چهره وجود دارد کهعبارتند از مرحله استخراج ویژگی از تصاویر چهره و مرحله طبقه بندی ویژگیهای استخراج شده برای استخراج ویژگی از آنالیز مولفه های اصلی غیرخطی چهره توسط شبکههای عصبی و برای طبقه بندی ویژگیهای استخراج شده از یک شبکه عصبی پرسپترون با دولایه پنهان استفاده شده است درروش دوم سعی در جداسازی غیرخطی اطلاعات مربوط به افرا د از اطلاعات مربوط به حالت هر فرد را داشته ا یم که این کار به روشهای ابتکاری توسط شبکه های عصبی انجام شد.