سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هادی رضانژاداصل بناب – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
حسن ستاری ساربانقلی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

بازشناسی و فهم معماری معاصر ایران با رویکرد اندیشه اسلامی تقسیم بندی های مختلفی را از لحاظ کالبد معماری اسلامی معاصر می تواند پذیرا باشد رویکرد به سنت درمعماری معاصر رویکرد رجعت تاریخی و بازسازی و بازطراحی مفاهمی و مصادیق معماری اسلامی در عصر حاضر رویکرد مرمت گرایانه و احیای کاربردی مجدد برای بناهای معماری عهد اسلامی تفکر موزه ای تفکر التقاطی و پذیرش همزمان سنت و مدرن دوری از گرایش های تاریخی محض پرداختن به مفاهیم بن مایه های معماری اسلامی بهره گیری کانسپتچوال از اندیشه های اسلامی برای طرح در معماری معاصر و … نمونه هایی از این مصادیق است پژوهش حاضر با روند مطالعاتی تاریخی تحلیلی و با روش کتابخانه ای پیمایشی به بررسی مهمترین مصادیق معماری معاصر ایران که از زاویه نگرش اسلامی طراحی شده اند می پردازد و درتلاش است بازشناسی و فهم معماری اسلامی معاصر ایران را با دسته بندی خاص خود ارایه نماید.