سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سها پورمحمد – پژوهشگر دوره ی دکترا، مدرس گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
سیدمحسن مصطفوی ثابت – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

دغدغه اصلی ما مسئله ی هویت است. هویتی که با سرعت گرفتن بر همه چیز و تغییرات و تحولات شگرفت در ارتباطات، ارزش ها و هنجارها در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. هویت از دست رفته ی فضاهای معمارانه و شهرسازی، انطباق نسبی میان عینیت و ذهنیت های ما می باشد؛ چنانچه بتوان به ایجاد نوعی انطباق نسبی میان این عینیت و تصویر ذهنی برسیم. در نتیجه تشخیص هویت و طبع آن احساس خوانایی و تعلق نسبت به این مکان ها، ممکن می گردد و در صورت عدم انطباق بحران هویت حاصل می شود. بازشناسی این هویت ها که نمود اصلی آنها می توان شهرها و عناصر شهری اسلامی باشد؛ با توجه به گرایش های بیش از حد معماران و شهرسازان ما به سبک های غربی به باد فراموشی سپرده شده است. بنابراین به کارگیری این هویت ها در قالب امروزی می تواند این هویت از دست رفته را احیا کند تا بافت های فعلی ما از سکونت گاه هایی بی در و پیکر به محلاتی در خور زندگی تبدیل شود.