سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیدحسین اسکندانی – مدرس دانشگاه تبریز
امیر حقجو – عضو هیئت علمی تبریزگلشهر
پریسا دراج – عضو هیئت علمی تبریز

چکیده:

با وجود همه پیچیدگی های مفهوم هویت و تلقی های متفاوت صاحبنظران از آن برکسی پوشیده نیست درمعماری معاصر ایران این واژه دچار بحران گشته و بصورت مفهومی انتزاعی درآمدها ست این درحالی است که آوازه معماری ایران درمعماری جهان آن چنان طنین افکنده که تاریخ معماری جهان خود را وامدار آن میداند ولی امروزه روز نام معماری معاصر ایرانی آذین بخش هیچ یک از آثار برجسته معماری نیست و گذشته طلایی تنها بازمانده هنر معماری ایرانی است این مطالعه سعی درارایه مفهومی از معماری معاصر ایران پیشینه تاریخی و مشکلات پیش روی آن دارد که برطبق نظر بسیاری از صاحبنظران امر ضعف در نظام مدیریت معماری و شهرسازی استفاده نامناسب از فرهنگ بومی و اقلیمی عدم شکل گیری موسسات غیردولتی منسجم عدم توجه به پتانسیل بافت های سنتی و رویکردهای تاریخ گرایانه بدون توجه صحیح به مولفه های معماری مدرن از جمله این موارد است.