سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود قلعه نویی – دکترای شهرسازی. دانشار و مدیر گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان، گروه ش
حمیدرضا عطائی نجف آبادی – کارشناس ارشد طراحی شهری، مربی دانشگاه غیرانتفاعی سپهر اصفهان

چکیده:

امروزه صنعت گردشگری و ایجاد جاذبه های آن در جهت توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرها مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است که بعضی از شهرها با داشتن پتانسیل ها و ارائه خدمات و امکانات مناسب، بستر مطلوبی را برای جذب توریست فراهم آورده اند. در این میان شهرهایی نیز با وجود پتانسیل بالای جذب توریست، دچار رکود صنعت گردشگری هستند که می توان گفت رکود جنبه کالبدی- بصری می تواند یکی از دلایل تضعیف این صنعت باشد که با ارتقاء آن می تان پیامدی همچون بازگشت هویت و معنای از دست رفته آن را انتظار داشت. از طرفی می دانیم بینایی مهمترین و تأثیرگذارترین عامل در فرآیند ادراک انسان از محیط می باشد که با شناخت مؤلفه های مؤثر بر آن در فرم کالبدی می توان از یک طرف به ایجاد زیبایی بصری و از طرف دیگر به عناصر کالبدی ارزشمند دست یافت. ا ین مقاله نشان می دهد دید و منظر به عناصر کالبدی ارزشمند سبب غنای ارزشهای اجتماعی، اقتصادی و افزایش توریست پذیری فضاهای شهری گشته و می تواند تأثیر به سزایی را در توانایی، جهت یابی، ایجاد خاطره و هویت برای مردم شهر و همچنین گردشگران داشته باشد. این نوشتار در ابتدا به تبیین جایگاه کیفیت کالبدی- بصری در جهت ارتقاء گردشگری شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خواهد پرداخت و در ادامه به بررسی نگرش کالبد محور و مؤلفه هایی از عناصر کالبدی که به ارتقاء کیفیت های بصری خواهد انجامید، می پردازد که می توان از آنها به عنوان ابزاری در جهت افزایش حضور مردم در محیط های شهری، جذب گردشگران و مدت ماندگاری آنها در فضاهای شهری استفاده نمود. نتایح حاصل از این پژوهش در شهر نیاسر به عنوان یک شهر دارای پتانسیل بالای جذب توریست مورد واکاوی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد که از مطالعات کتابخانه ای، مرور متون و منابع، بررسی های میدانی و گردآوری مستندات تصویری بهره گرفته است.