سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پروین زارعی اسکی کند – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدعلی سیدصالحی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از روشهای بهبود عملکرد سامانه های بازشناسی دربرابر نویز و یا تنوعات ناخواسته استخراج اطلاعات مشترک بین داده های مختلف ورودی میب اشد درمورد شبکه هایی که ظرفیت پایینی دارند امکان ذخیره سازی الگوها به صورت مفاهیم جداگانه و بدون درنظر گرفتن اشتراکات آنها وجود ندارد لذا کیفیت بازشناسی افت پیدا می کند دراین مقاله ساختاری ارایه شده است که زیرفضای مشترک بین سیگنالهای گفتار را استخراج کرده و اطلاعات مشترک بین آنها بین داده های حاصل از گویندگان مختلف به اشتراک گذاشته شود ساختار چند تکلیفی شبکه این امکان را فراهم م یکند تااین زیرفضا به صورت یک جاذب پیوسته واحدشکل بگیرد که این جاذب نسبت به تنوعاتی مانند تغییرات گوینده درفضای ورودی پویا می باشد لذا داده های اغشته به نویز توسط یک نگاشت غیرخطی به یک مانیفولد پویا درابعاد پایین تر فیلتر می شوند