سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمد صفوی – دانشجوی کارشناسی ارشد اخلاق اسلامی

چکیده:

از انجا که آیه شریفه اسری ۸۴ اساس و بنیان رفتار هرکس را شاکله او میداند و درروایات اسلامی و تفاسیر معانی گوناگونی برای آن ذکر شده است از آن جمله نیبت طینت طبیعت ثانوی و خلق و خوی است نوشتار حاضر درصددآنست که بداند شاکله جز طبیعت ذاتی نسان بوده یا شخصیت خود ساخته اوست همینگونه تلاش دارد دو معنای نیت و طبیعت ثانوی را تقویت نموده و از آن دفاع نماید از سویی نیت قابل تحویل به طبیعت ثانوی است بدین معنا که نیت از آثار آنست آنچه دراین بحث اهمیت دارد آنست که طبیعت ثانوی درحوزه اختیار آدمی قرار میگیرد و انسان می تواند آن را مطابق باورهای خود پرورش داده و بسازد به این ترتیب چینش هستی شناسی روان آدمی براساس آیات و روایات را می توان بصورت زیرمدلسازی کرد انسان قبل از اینکه پا درعرصه گیتی بگذارد براساس یک طبیعت ذاتی بنام طینت سرشته می شود و زمانی که چشم به جهان هستی می گشاید درطول زندگی خلق و خوی و طبیعت ثانوی او شکل میگیرد که یکی از مهمترین آنها نیست است که بصورت فعل درونی و جوانحی درخاطر انسان ایجاد می شود.