سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید جوهری مجد – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
سیدمحمد رضوی – مربی و دانشجوی دکتری دانشگاه بیرجند

چکیده:

دراین مقاله نتایج حاصل از یک تحقیق درباره بازشناسی ارقام دستنویس با روش فازی ارائه می شود ارقام استفاده شده دراین تحقیق از افراد مختلف جمع آوری شده و از هر رقم ۱۰۰ نمونه مختلف با دقت ۲۰۰ نقطه در اینچ بوسیله اسکنر تصویربرداری شده اند در این مقاله یک مدل فازی ممدانی برای فرایندبازشناسی طراحی گردیده است برای شناسایی هر رقم از یک قاعده استفاده شده است و پارامترهای سیستم فازی صرفا بوسیله داده های آموزشی محاسبه گردیده اند نتایج بدست آمده از داده های آزمایشی نشانگر کیفیت برتر این روش در مقایسه با روش شناسایی آماری است همچنین دراین روش پارامترهای مدل فازی با روشی تک عبوره و سریع محاسبه می شوند