سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نوشین پورحق وردی – دانشجوی کارشناس ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
ابریشم مدافع بهزادی – دانشجوی کارشناس ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
شیما خادمی – دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم

چکیده:

با توجه به اینکه هر تفکری می تواند تأثیراتی را بر جامعه و ساختارهای کالبدی جامعه داشته باشد ارزش های جوامع را با توجه به تفکرات و اعتقاداتی که در آن ریشه دارد شکل دهد. نیاز است برخی تفکرات تأثیر گذار بر جامعه و در نتیجه بر ساختارهای معماری مورد بازشناسی قرار گیرند بدین سبب این مقاله به تأثیرات نظریه ملاصدرا در رابطه با نقش انسان در مبانی حکمت عملی پرداخته وتوانسته تا حدودی عوامل مؤثر این اندیشه بر ساختارهای معماری را مورد بازشناسی قرار دهد. این مقاله با طرح سوالی در مورد اینکه چگونه نظریه ملاصدرا در رابطه با نقش انسان در مبانی حکمت عملی که برگرفته از آیات قرآن می باشد می تواند عامل مؤثری بر معماری و هنر باشد؟ به پژوهش پرداخته است.