سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدحمید ظهیری – عضو هیئت علمی گروه الکترونیک دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند
حسین زارعی –

چکیده:

استفاده از سیستم شناسایی خودکار اهداف رادار می تواند در موارد خاص از بروز حوادث ناگواری مثل حمله به یک هواپیمای غیرجنگی جلوگیری کند تحقیق حاضر شبیه سازی یک سیستم بازشناسی خودکار اهداف رادار است که برای نخستین بار مبتنی بر تلفیق دو روش مدولاسیون هدف روی سیگنال ارسالی و فرکانسهای تشدید طبیعی هدف می باشد در انتخاب اهداف نمونه سعی شده است از انواع مختلف هواپیماها جنگی مسافربری و تجاری استفاده شود تا سیستم شبیه سازی شده بخوبی در محک آزمایش گذاشته شود. کلاسیفایر استفاده شده دراین تحقیق حداقل فاصله minimum distance می باشد که با سه نوع فاصله عمل انطباق یک هدف ناشناس را با اهداف مرجع انجام میدهد آزمایشات انجام شده نشان میدهد که تلفیق دو روش مذکور می تواند نتایج قابلملاحظه ای از نظر کاهش خطای تصمیم گیری سیستم در تشخیص یک هدف ناشناس داشته باشد.