سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسیبه علیجانپور شلمانی – آزمایشگاه تحقیقاتی بینائی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مه
حسین ابراهیم نژاد – آزمایشگاه تحقیقاتی بینائی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مه
افشین ابراهیمی – آزمایشگاه تحقیقاتی بینائی کامپیوتر- دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مه

چکیده:

هدف نهایی دنیای فناوری این است که تعامل بین انسان با کامپیوتر مانند تعامل بین انسانها با هم، طبیعی و آسان باشد. این مقاله روشی جدید برای بازشناسی حالات دست مبتنی بر استفاده از ویژگی های هندسی دست و ترکیب این روش با روش مفهوم شکل را ارائه می دهد. و شامل سه بخش اصلی است که عبارتند از : جداسازی دست در تصویر، استخراج ویژگی از آن و تطابق حالت. درمرحله استخراج ویژگی دو روش جدید در این مقاله پیشنهاد می گردد و این دو روش را با روش های شناخته شده ای مانند گشتاور و تبدیل هاف مقایسه می نماییم. در بخش تطابق حالت نیز از dynamic programming استفاده می کنیم. پس از بررسی نتایج مشاهده می شود که روش پیشنهادی اصلی این مقاله که ترکیب ویژگی های هندسی و مفهوم شکل است در ۹۲٫۵۸ درصد از موارد به پاسخ صحیح می انجامد.