سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی محمدی – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا همدان
حسن ختن لو –

چکیده:

شناسایی اعداد دستنویس فارسی که با دست خط افراد مختلف نوشته شدهاند و به صورت الکترونیکی در فایلهای تصویری ذخیره گردیده اند، کاری است که در این مقاله ارایه گردیده است. ویژگیهای مورد نیاز از پردازش تصاویر اصلی و سینوگرام با بهره گیری از خواص مرفولوژی استخراج گردیده است. پس از عملیات پیش پردازش سینوگرام برای هر دو تصویر اصلی و پردازش شده، جهت استخراج سایر ویژگیها تهیه می گردد. ویژگیهای استخراج شده تحت عنوان بردارهای ویژگی، داده های ورودی شبکه عصبی مصنوعی تلقی می گردد. آزمونهای انجام شده بر روی بانک اطلاعاتی از ارقام دست نویس فارسی، حاکی از بهبود نتایج در مقایسه با روشهای ارائه شده قبلی می باشد