مقاله بازشناسی کلمات دست نویس فارسی به کمک تبدیل قطبی – لگاریتمی و مدل مخفی مارکوف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران – ب مهندسی کامپیوتر از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بازشناسی کلمات دست نویس فارسی به کمک تبدیل قطبی – لگاریتمی و مدل مخفی مارکوف
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبدیل قطبی – لگاریتمی
مقاله مدل مخفی مارکوف
مقاله بازشناسی کلمات دست نویس فارسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادعلی نیاچاری غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: یغمایی خشایار
جناب آقای / سرکار خانم: فضل الهی آقاملک حامد
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله یک سیستم بازشناسی کلمات فارسی معرفی می شود که از خودهمبستگی محلی مرتبه بالای تصویر قطبی – لگاریتمی برای استخراج ویژگی از زیرکلمات فارسی استفاده می کند. این شیوه استخراج ویژگی باعث می شود سیستم در مقابل تغییرات نگارشی مانند تغییر مقیاس های خطی و چرخش مقاوم شود. همچنین به کمک تبدیل قطبی – لگاریتمی، نمونه برداری از تصویر زیرکلمه به صورتی انجام شده که بیشترین نمونه ها در یک ناحیه خاص متمرکز باشد. در روش ارائه شده از مدل مخفی مارکوف گسسته به عنوان طبقه بند و همچنین برای افزایش امنیت و دقت خروجی سیستم بازشناسی از یک شبکه واژه نامه استفاده شده و برای ارزیابی سیستم از پایگاه داده ایران شهر استفاده شده بود. مقایسه نتایج حاصل از روش پیشنهادی با نتایج سایر روش های استخراج ویژگی موید این است که سیستم بازشناسی پیشنهاد شده در این مقاله از حساسیت کمتری نسبت به تغییرات نگارشی برخوردار است.