مقاله بازشناسی پدیدارشناختی حکمت متعالیه و پی آیندهای تربیتی آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در راهبرد از صفحه ۲۵۳ تا ۲۸۱ منتشر شده است.
نام: بازشناسی پدیدارشناختی حکمت متعالیه و پی آیندهای تربیتی آن
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حکمت متعالیه
مقاله پدیدارشناسی
مقاله حیث التفاتی
مقاله سوژه
مقاله اوبژه
مقاله تحویل وجودی
مقاله مشارکت
مقاله شکوفایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملایری محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صدرالمتالهین، انسان را حقیقت ذومراتبی می داند که دائما در ذات و گوهر خود در حال تحول و سیلان است. علم و ادراک نیز چیزی جز طی مراحل و مدارج استکمال و انتقال از نشئه ای به نشئه دیگر نیست. با توجه به نگرش هایی که وی در خصوص بحث طاقت بشری و بحث تحویل وجودی (منبعث از اصالت وجود و مشکک بودن آن)، ارائه داده، می توان گفت که ملاصدرا در زمره فیلسوفانی قرار دارد که نسبت سوژه – اوبژه را واجد حیث التفاتی دانسته و لذا با تفکر سوبژکتیویستی کلاسیک ناسازگار است.
نظریه فوق در مقاله حاضر به بحث گذارده شده و مبتنی بر آن، عناصر تربیتی صدرایی معرفی گردیده است. مدعای مقاله آن است که در تفکر تعلیم و تربیت صدرایی، دو عنصر «مشارکت» و «شکوفایی»، واجد بالاترین اهمیت هستند.