مقاله بازشناسی متون فارسی با استفاده از مدل زبانی n-gram و پالایش گرامری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در پردازش علایم و داده ها از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: بازشناسی متون فارسی با استفاده از مدل زبانی n-gram و پالایش گرامری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازشناسی متن
مقاله فارسی
مقاله مدل سازی زبان فارسی
مقاله پردازش زبان های طبیعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیروانی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: وطن خواه خوزانی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: یغمایی خشایار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازشناسی متون، در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ارائه الگوریتم های بازشناسی، برگرفته از ساختار گرامری و معنایی این زبان می تواند روش موثری در پردازش های دیگر مربوط به خط و زبان فارسی باشد. در این مقاله با استفاده از شاخه علمی پردازش زبان های طبیعی، یک الگوریتم سه مرحله ای به منظور بازشناسی متون فارسی بر مبنای بازشناسی جملات فارسی ارائه می شود. این روش شامل مراحل ترکیب زیرکلمات به منظور ساخت کلمات و سپس جملات بالقوه معنی دار و درنهایت استفاده از دو مدل زبانی و چند قاعده گرامری، به منظور تشخیص جمله صحیح براساس انطباق با گرامر زبان فارسی است. آزمایش های متعدد نشان می دهد که دقت روش ارائه شده برای مرحله ساخت کلمات و سپس جملات بالقوه معنی دار ۹۸ درصد و برای تشخیص جمله صحیح با استفاده از مدل زبانی بایگرام ۸۵ درصد و برای مدل زبانی ترایگرام ۸۸ درصد است.