مقاله بازشناسی جلوه های هیجانی با استفاده از تحلیل تفکیک پذیری مبتنی بر دانش خوشه بندی چهره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در پردازش علایم و داده ها از صفحه ۹۵ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بازشناسی جلوه های هیجانی با استفاده از تحلیل تفکیک پذیری مبتنی بر دانش خوشه بندی چهره
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خوشه بندی چهره
مقاله بازشناسی جلوه های هیجانی
مقاله تفکیک پذیر خطی مبتنی بر خوشه بندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان امین
جناب آقای / سرکار خانم: آقائی نیا حسن
جناب آقای / سرکار خانم: توحیدخواه فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش پیشنهادی به منظور بهبود بازشناسی جلوه های هیجانی چهره ارائه شده است. در این روش به جای افزایش توان محاسباتی الگوریتم تحلیل تفکیک پذیر خطی (LDA)، دانش مربوطه به ایجاد تنوعات در بروز جلوه های هیجانی در چهره به کار گرفته شده است. این دانش شناسایی و دسته بندی شده است. با به کارگیری خوشه هایی که با دانش دسته بندی چهره به دست آمده، ماتریس پراکندگی داخل طبقه و بین طبقه ای برای هر خوشه، جداگانه محاسبه می شوند و در مرحله آزمون نیز هر بردار براساس ماتریس تبدیل تحلیل تفکیک پذیری مربوط به خوشه خودش به زیرفضا نگاشت می شود. با این کار از طریق دانش دسته بندی چهره های مختلف، مقداری از بار تنوعات بروز جلوه های هیجانی در چهره کاسته شده است تا توان تعمیم روش ساده ای چون تحلیل تفکیک پذیر خطی افزایش پیدا کند. نتایج روش پیشنهادی به ازای هر سه نوع خوشه بندی ارائه شده بهبود داشته است و بهترین نتیجه مربوط به روش مبتنی بر خوشه بندی شاخص چهره بوده است که از ۹۵٫۷۵% به ۹۸٫۶۶% ارتقا یافته است. این روش قابل استفاده برای دسته وسیعی از روش های بازشناسی جلوه های هیجانی چهره است و در مواجه با دادگان های حجیم راهکار کارآمدی خواهد بود.