سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیام فیاض – عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج
رقیه ذوالفقاری –

چکیده:

با توجه به پراکندگی زیاد ایستگاه های باران سنجی و نیز ذخیره اطلاعات دمایی سالیان گذشته درحلقه های رویشی درختان ارایه مدلی دقیق برای تخمین دمای سالانه یک منطقه اطلاعات سودمندی را در مورد روند تغییرات دمای یک منطقه در اختیار قرارمیدهد دراین تحقیق با توجه به متغیرهای بارندگی سالانه و پهنای دو برابر سالیانه درختان بلوط ایرانی در شهرستان یاسوج اقدام به بازسازی اطلاعات دمایی گردید و درنهایت مدل درجه دومی با ضرایب تبیین تصحیح شده ۹۰ درصد ارایه گردید همچنین مدل مذکور با انتخاب یک نمونه رویشی تصادفی مورد ارزیابی قرارگرفت.