سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کیوان کیانفر – کارشناسی ارشد راه و ترابری ,گروه عمران ,دانشگاه پیام نور
آرزو حاجی شریفی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ,گروه جغرافیا ,دانشگاه تهران

چکیده:

روش برداشت اطلاعات با استفاده از دستگاه لیزر اسکنر یکی از روشهای جمع آوری اطلاعات می باشد که اخیرا در برداشت عوارض شهری در کشور ما رواج یافته است .مدلهای سه بعدی لیزراسکنر برای جمع آوری موقعیت فضایی نقاط به شیوه ای سریع و با تراکم بالا، به کار گرفته می شود .نتیجه حاصل گرد آوردن مختصات سه بعدی سطوح عوارض می باشد. .به دست آوردن مدلهای سه بعدی از اشیا بحث وتحقیقی با اهمیت است که برای سالها در فتوگرامتری و کامپیوتر مورد توجه قرار کرفته است. .در این مقاله روش ایجاد مدل سه بعدی شی فضایی با جمع آوری داده های فضایی از طریق زمین بر اساس کار لیزر اسکن مورد بررسی قرار می گیرد. و از تصاویر حاصل شده از برداشت لیزری مدلی سه بعدی برای بازساری فضای شهری فراهم می شود . در اینجا مراحل کاری برداشت و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از لیزر اسکنر مورد بررسی قرار می گیرد. پتانسیل کاربردی ناشی از این روش بسیار بالاست .و از آن در فرایند هایی چون، مدیریت امکانات برای بازسازی صنعتی و ایجاد مدلهای واقعی از عوارض مختلف شهری و غیر شهری استفاده می شود. این تحقیق از نوع ماهیت ،کاربردی و از نوع روش ،تحلیلی توصیفی می – باشد