سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا صادقی –
طاهره حبیبی –
هاجر مشایخ –
سمیرا جنگانی –

چکیده:

در این پژوهش توالی رسوبی سازند آسماری به سن الگیوسن (روپلین-شاتین) در برش چینه شناسی تنگ شاه بهرامی از تاقدیس سپیدار در کمربند چین خورده و زیر حوضه فارس داخلی مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی ها و مطالعات دقیق صحرایی و میکروسکوپی انجام شده روی ۲۰۰ نمونه سنگی برداشت گردیده، حاکی از وجود ۸ ریز رخساره مربوط به ۳ زیر محیط دیرینه در یک محیط کملا دریایی بوده که بترتیب از حوضه بسمت ساحل شامل : دریای باز، سد و لاگون است. این زیر محیط ها روی یک سکوی کربناته از نوع رمپ همشیب تشکیل گردیده اند که بنظر می اید هیج سد کاملا موثری، لاگون را از دریای باز تفکیک نمی کرده است.