سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس سلطانی – دانشگاه علم و صنعت ایران
فرهاد حق جو –
سیدمحمد شهرتاش –

چکیده:

بررسی پدیده تخلیه جزئی درعایق کابل برای افزایش قابلیت اطمینان درسیستمهای قدرت از مسائل بسیار مهم و پراهمیت به شمار می رود سیگنال ولتاژ تخلیه جزئی دریافت شده با استفاده ازحسگر خازنی تحت تاثیر پارامترهای مختلفی از قبیل طول حسگر خازنی عایق استفاده شده درکابل و نوع لایه نیمه هادی قرارگرفته تضعیف و دچار اعوجاج میگردد از انجایی که این اعوجاج وابسته به طیف فرکانسی سیگنال دریافت شده توسط حسگر بوده و مقدار تغییرات اعمال شده درهرفرکانس متفاوت است روشهای معمول کالیبراسیون روشهای دقیقی نبوده و ازخطای زیادی برخوردار ند ضریب کالیبراسیون محاسبه شده دراین روشها تنها برای سیگنالهایی مشابه سیگنال کالیبراسیون قابل استفاده بوده و این درحالیست که شکل سیگنال تخلیه جزئی غیرثابت بوده و با سیگنال کالیبراسیون متفاوت است دراین مقاله با استفاده از الگوریتم اعمال تابع انتقال معکوس سیگنال تخلیه جزئی ورودیبه حسگر خازنی با استفاده ازسیگنال خروجی آن با دقت بسیارمناسب و درطیف فرکانسی نسبتا وسیع بازسازی شده و بدین ترتیب نیاز به کالیبراسیون حسگرخازنی برطرف می شود.