سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن شهروزی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران
امید بهار – عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
محمد سازجینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

ایین نامه های طرح لرزه ای بار ناشی از زلزله برروی سازه را معمولا با طیف طرح منحصر بفرد می کنند اگر رفتار سازه در محدوده خطی باقی بماند می توان از تحلیل طیفی برای تحلیل لرزه ای استفاده کرد اما در سازه های نامنظم و سازه های مهم بایستی از تحلیل های تاریخچه زمانی استفاده کرد. این تحلیل به یک یا چند شتابنگاشت که بیانگر خطر لرزه ای ساختگاه باشند نیاز دارد اما خطر لرزه ای در یک ساختگاه برحسب طیف طرح هموار شده بیان می شود و شتابنگاشتهای مورد استفاده در تحلیل تاریخچه زمانی بایستی با این طیف سازگار باشند. این شتابنگاشت ها در یکی ازسه گروه شتابنگاشتهای مصنوعی حاصل از روش تولید احتمالاتی، شتابنگاشتهای مصنوعی حاصل از مدلهای لرزه شناسی و شتابنگاشتهای حاصل از مقیاس یا اصلاح کردن شتابنگاشتهای واقعی جای میگیرند.