سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مژگان کشکولی – کارشناس ارشد ژئوفیزیک، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران
حمیدرضا سیاهکوهی – استادیار گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

بیشتر اوقات داده‌های لرزه‌ای بطور غیر یکنواخت در مکان نمونه‌برداری می‌شوند، یعنی داده‌ها روی یک شبکه با فاصله یکسان برداشت نمی‌شوند. این مسأله ممکن است منجر به ایجاد جاماندها در مقاطع لرزه‌ای شود که تفسیر را دچار مشکل می‌کند. در این مقاله برای بازسازی ردلرزه‌های مفقوده از داده‌های لرزه‌ای که با نمونه‌برداری غیر یکنواخت برداشت شده‌اند از روش معکوس در حوزه فوریه با استفاده از کمترین مربعات استفاده شده است. اساس روابط ریاضی این روش تخمین ضرایب فوریه‌ای است که توصیف کننده داده‌های لرزه‌ای با نمونه‌برداری غیر یکنواخت هستند. پس از تخمین ضرایب می‌توان سیگنال را روی هر شبکه مناسب توسط یک تبدیل فوریه معکوس بازسازی کرد.