سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اسدالله عبدی دهکردی – کارشناس ارش مکانیک – شرکت واگن سازی تهران – گروه کنترل کیفیت
محمد متقی پور – معاون – شرکت قطارهای مسافری رجا – اداره کل نگهداری واگنهای مسافری

چکیده:

یکی از بهترین روشهای تخمین عمر یک بیرینگ استفاده از رابطه ویبول می باشد. در این رابطه بر اساس قابلیت اطمینان مشخص برای بک بیرینگ عمر بیرینگ قابل تشخیص خواهد بود. نکته قابل توجه ان است که در اکثر موارد بیرینگهایی مورد استفاده در صنعت به عمر نهایی خود نرسیده و تحت عوامل بسیاری از جمله انقطاع جریان رونکاری ، آلودگی ،‌زوال روانکار ، افزایش بیش از حد ذرات الودگی در روانکار ، نصب غیر صحیح ، انتخاب انطباق نا صحیح ،‌استفاده از بیرینگ آلوده ، عیوب اولیه ساخت ، گشادشدگی رینگها در هنگام سیر ،‌خوردگی و …. دچار خرابی زودرس خواهد شد. در این مقاله ضمن بررسی پروسه های مختلف صورت گرفته جهت بازسازی بیرینگ (شروع تشکیل عیوب و قبل از خرابی نهایی) ، در هر مرحله از بازسازی به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت اثر هر مرحله بازسازی بر روی عمر بیرینگ با عمر نمونه های نو مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.