مقاله بازسازی پالینولوژیک (گرده شناختی) تاریخچه پوشش گیاهی، تغییرات آب و هوایی و فعالیت های انسان در اواخر هولوسن در منطقه کلاردشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات جنگل و صنوبر ایران از صفحه ۴۸ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بازسازی پالینولوژیک (گرده شناختی) تاریخچه پوشش گیاهی، تغییرات آب و هوایی و فعالیت های انسان در اواخر هولوسن در منطقه کلاردشت
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تورب زار
مقاله گرده شناسی
مقاله پوشش گیاهی
مقاله تغییرات هیدرولوژیک
مقاله بی نظمی اقلیمی
مقاله لرگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی الیاس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش پالینولوژیک، با بررسی تورب زار تپه کلار، تاریخچه ۸۵۰ ساله پوشش گیاهی را در منطقه کلاردشت در استان مازندران بازسازی و نقش آب و هوا و انسان را بررسی می کند. نمودار گرده تپه کلار نشان می دهد که پوشش گیاهی منطقه در اثر دخالت های انسان و تغییرات آب و هوا، در طول زمان تغییرات قابل توجهی یافته است. راش، ممرز و بلوط همواره فراوانترین درختان در توده های جنگلی مجاور دشت کلار بوده اند؛ هرچند، بلوط به دلیل افزایش فعالیت های انسان در یک تا دو قرن اخیر، کاهش چشمگیری نشان می دهد. گونه هایی همانند افرا، زبان گنجشک و ملج نیز در توده های جنگلی دامنه های مشرف به دشت، حضور داشته اند. به طوری که در دشت های همجوار تپه کلار، توسکا و لرگ گاهی به فراوانی می روییدند، ولی انسان با تغییر ویژگیهای هیدرولوژیک منطقه، به ویژه زهکشی اراضی مرطوب، موجب کاهش قابل توجه توسکا و حذف لرگ شده است. البته کاهش اصلی لرگ در حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ سال پیش، در پژوهش های گرده شناسی مشابه در بخش مرکزی جنگلهای هیرکانی و نیز منطقه کولشیس در غرب گرجستان نیز ثبت شده که با توجه به همزمانی این دوره با پدیده آب و هوایی موسوم به بی نظمی اقلیمی سده های میانی، احتمالا منشا اقلیمی نیز داشته است. وجود گرده های نشان دهنده حضور انسان در منطقه، همانند گردو و گندم، در طول دوره مورد بررسی، گویای سکونت انسان در منطقه از حداقل ۸۵۰ سال پیش است. باوجوداین، در ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال اخیر نقش انسان در تغییر پوشش گیاهی و کاربری زمین شدت یافته که این امر از افزایش قابل توجه گرده های گیاهان معرف اراضی باز، همانند آقطی، علف هفت بند و بارهنگ برگ نیزه ای دارد.