مقاله بازسازی رباط متقاطع جلویی با استفاده از پیوند تاندون همسترینگ و تاندون پاتلار (بررسی مقایسه ای نتایج کوتاه مدت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران از صفحه ۱۳۰ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: بازسازی رباط متقاطع جلویی با استفاده از پیوند تاندون همسترینگ و تاندون پاتلار (بررسی مقایسه ای نتایج کوتاه مدت)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رباط متقاطع جلویی
مقاله آرتروسکوپی
مقاله بازسازی
مقاله پیوند استخوان
مقاله تاندون پاتلار
مقاله استخوان
مقاله نتیجه درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع جلیل
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی عارفه
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: صفدری فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه: در مورد انتخاب پیوند مناسب برای بازسازی آرتروسکوپیک رباط متقاطع جلویی تناقضات زیادی وجود دارد. در مطالعه حاضر، نتایج بالینی و عملکردی بازسازی آرتروسکوپی رباط متقاطع جلویی با استفاده از تاندون همسترینگ داخلی و تاندون پاتلار مقایسه شدند.
مواد و روش ها: در این مطالعه گذشته نگر، ۸۸ بیمار دچار آسیب رباط متقاطع جلویی در یک مرکز درمانی شهر یزد بررسی شدند. بیماران بر اساس نوع اتوگرافت مورد استفاده برای بازسازی آرتروسکوپی رباط متقاطع جلویی به دو گروه تاندون همسترینگ (۴۸ نفر) و تاندون پاتلار (۴۰ نفر) تقسیم شدند. در معاینه نهایی که پس از ۱۸٫۵±۲٫۲ ماه در گروه همسترینگ و ۱۹٫۳±۲٫۹ ماه در گروه پاتلار انجام شد، شدت درد با استفاده از معیار دیداری درد (VAS) و دامنه خمیدگی زانو اندازه گیری شد. نتایج جراحی با استفاده از نمره «تگنر لی شلم» و KOOS و توانایی بازگشت بیماران به فعالیت قبلی ارزیابی شد.
یافته ها: بین دو گروه از نظر دامنه خمیدگی زانو، نمره KOOS و «تگنر لی شلم» اختلاف معنی دار وجود نداشت. میانگین نمره دیداری درد در گروه همسترینگ ۰٫۹±۰٫۳ و گروه پاتلار ۱٫۱۵±۰٫۵ بود (p³۰٫۰۵). ۸۰% بیماران گروه تاندون پاتلار و ۸۵٫۴% بیماران گروه همسترینگ توانایی بازگشت به فعالیت قبلی را به دست آوردند (p³۰٫۰۵).
نتیجه گیری: بازسازی آرتروسکوپیک رباط متقاطع جلویی با استفاده از اتوگرافت تاندون پاتلار و تاندون همسترینگ داخلی در کوتاه مدت موثر و با نتایج مطلوب بالینی و عملکردی همراه است و نوع گرافت تاثیری در نتایج کوتاه مدت بازسازی آرتروسکوپیک این رباط ندارد.