مقاله بازسازی دیدگاه ملاصدرا درباره زیبایی و هنرآفرینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در فلسفه و کلام اسلامی (مقالات بررسی ها) از صفحه ۲۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بازسازی دیدگاه ملاصدرا درباره زیبایی و هنرآفرینی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ملاصدرا
مقاله زیبایی
مقاله هنر الهی
مقاله هنرنمای شیطانی
مقاله هنرنمای غضبی
مقاله هنرنمای شهوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توجه ملاصدرا به حکم فلسفی ابن سینا درباره نحوه ادراک وحدت و کثرت و به کارگیری اصولی همچون اصالت وجود، وحدت وجود، اشتداد وجود، مساوقت صفات کمالی و وجود سبب شده است که ملاصدرا در عرصه زیبایی به اصولی همچون اصالت زیبایی، وحدت زیبایی، و اشتداد زیبایی، اگر چه بدون نام بردن صریح از آنها، پای بند گردد. سنخ شناسی ملاصدرا از انسان ها و توجه به رابطه سنخیت میان علت و معلول این اجازه را به ما می دهد که از چهار سنخ هنرآفرینی سخن بگوییم و دیدگاه نانوشته ملاصدرا را بازسازی کنیم. هنر واقعی صرفا هنر الهی است و در کنار آن هنرنماهای شهوی، غضبی، و شیطانی قرار دارد. در گرفتار آمدن انسان در هنرنماهای شهوی، غضبی، و شیطانی نقش اصلی بر عهده وساوس شیطانی به منزله عامل بیرونی، و قوه واهمه به منزله عامل درونی است.