مقاله بازسازی برف مرزهای یخچالی کواترنر در کوهستان بیدخوان (استان کرمان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در جغرافیا از صفحه ۹۳ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بازسازی برف مرزهای یخچالی کواترنر در کوهستان بیدخوان (استان کرمان)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برف مرز
مقاله یخچال کوهستانی
مقاله کواترنری
مقاله کوهستان بیدخوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفربیگلو منصور
جناب آقای / سرکار خانم: یمانی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نژاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: زمان زاده سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: ذهاب ناظوری سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کوهستان بیدخوان که در منطقه اقلیمی نیمه خشک و خشک کمربند آتشفشانی ایران مرکزی واقع شده است، دارای اشکال موروثی می باشد که تاکنون مطالعه ای بر روی آن ها صورت نگرفته است. پژوهش حاضر تلاش دارد، با بررسی اشکال ژئومورفولوژیکی یخچالی، برف مرزها و نرخ کاهش دما را در آخرین دوره یخچالی کواترنری در کوهستان بیدخوان تعیین کند. به این منظور، از روش های توصیفی و مطالعه کتابخانه ای، بازدیدهای میدانی برای شناسایی اشکال و در نهایت، روش تحلیلی استفاده شده است. نقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰، عکسهای هوایی منطقه به مقیاس ۱:۵۵۰۰۰ سال ۱۳۳۴ و ۱:۲۰۰۰۰ سال ۱۳۴۴ و داده های اقلیمی دمای ماهانه و نرم افزار Arc GIS 9.3 ابزارها و داده های مورد استفاده در پژوهش هستند.
سیرک ها و دره های یخچالی مهم ترین لندفرمهای یخچالی و شواهد تغییرات اقلیمی موجود در منطقه مورد مطالعه به شمار می روند. با استفاده از عکس های هوایی، و بازدیدهای میدانی، تعداد ۳۲ سیرک در منطقه شناسایی شد. سپس از میان روش های پنجگانه پورتر برای بازسازی خط تعادل برف و یخ گذشته، روش ارتفاع کف سیرک و روش رایت برای برآورد حد برف مرز آخرین دوره یخچالی استفاده شده است. خط برف مرز وورم با روش میانگین ارتفاع کف سیرک ارتفاع ۳۱۶۶ متری و از طریق روش رایت در طبقه ارتفاعی ۳۲۰۰-۳۱۰۰ متر قرار دارند. این دو روش تقریبا نتایج مشابهی را در منطقه دارند. برف مرز کنونی با استفاده از داده های دما و ارتفاع ۵۵۰۰ متری می باشد. نتایج نشان می دهد در آخرین دوره یخچالی دما در منطقه حدود ۹ و ۱۱ درجه سانتی گراد به ترتیب در پایکوه و مناطق مرتفع سردتر بوده است.