سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد نوری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

چکیده:

بناها و بافت های سنتی یادمان و آینه تمام نمای فرهنگ زندگی مردمان گذشته اند که علاوه برارزشهی فرهنگی و معنوی دارای ارزش مادی نیز میب اشند و حفاظت ازاین ارزشها که نمایانگر اصالت داشتن فرهنگ و تمدن هرقوم و یا ملت است کاری بس دشوار است استفاده از واژه حفاظت به کل موضوع مراقبت ودرمان دست ساخته های با ارزش اعم از منقول و غیرمنقول اشاره دارد هرچند حفاظت معنایی متفاوت از مرمت را دارد اما حفاظت به معنای تخصصی خود یعنی اولا کنترل محیط به منظور به حداقل رساندن فرسایش دست ساخته ها و مواد ثانیا درمان آنها به منظور متوقف کردن فرسایش و درصورت اماکن تثبیت وضع آنها دربرابر زوال بیشتر با این وصف مرمت ادامه فرایند دوم است و درمواقعی صورت میگیرد که درمانهای حفاظتی ناکافی دانسته می شوند بطوریکه بنا آقندر تقویت میشود که شرایط ادامه و عرضه را پیدا کند بدون آنکه هویت آن مخدوش شود رویکرد این مقاله حفاظت و مرمت با توجه به ارزشگذاری و حریم گذاری از بناهای سنتی می باشد که به عوامل اسیب رسان و اخلاق درمرمت نیز اشاره دارد.