مقاله باززنده سازی خاطرات جمعی در بازسازی پس از بلایای طبیعی و …با تکیه بر هویت مکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مسکن و محیط روستا از صفحه ۴۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: باززنده سازی خاطرات جمعی در بازسازی پس از بلایای طبیعی و …با تکیه بر هویت مکان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلایا
مقاله خاطره جمعی
مقاله هویت مکان
مقاله هویت مکانی
مقاله بازسازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدیری آتوسا
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی زنجانی آلاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر باززنده سازی خاطرات جمعی و تاثیرات آن در بهبود هویت مکانی از دست رفته ناشی از بلایایی همچون جنگ یا بلایای طبیعی را که به طور غیر منتظره ای باعث خدشه دار شدن مسیر معمول تکامل اجتماعی کالبدی یک منطقه میشود، بررسی مینماید، هویتی که نتیجه درونی شدن هویت یک مکان برای فرد بوده است و نتیجه آن تعلقات احساسی میان فرد با محیط زندگی او میباشد. موریس هالبواکس مهم ترین نظریه پرداز خاطره جمعی با تاکید بر ارتباط میان گروه ها و مکان ، معتقد است هنگامی که اعضای یک گروه در بخشی از فضا قرار میگیرند، خصوصیات گروه به فضا منتقل شده و همزمان، نوعی تطبیق با عناصر مقاوم صورت میگیرد و یک قالب مشخص به ساختار آن فضا تعمیق میگردد. لذا مکان ها حافظه افراد داخل خود را که دارای گذشته ای مشترک هستند تحریک می کنند و هم زمان، گذشته های مشترک افراد بیرون از خود را که مایل به دانستن چیزی در مورد آنها هستند، باز می نمایانند. در نتیجه حافظه که موضوعی مکان گرا است ، زمانی که بر اثر بلایای طبیعی و.. بستر شکل گیری آن از میان میرود و یا مخدوش می شود؛ این ویژگی مکان برای همیشه از دست میرود. بنابراین حافظه مکان وابسته به مکان و جامعه ای است که به واسطه ارتباط با مکان واجد هویتی پیوسته شده است.
از این رو مقاله با تکیه بر نقش هویت مکان در شکل گیری خاطرات به عنوان زیر بنای هویت های فردی و جمعی در یک جامعه و ارتباط متقابل خاطرات با میزان پیوندهای احساسی افراد با محیط از نوع هویت مکانی و تعلق مکانی، در ابعاد مختلف شکل دهنده یک مکان، اعم از فرم، فعالیت و تصورات به بیان سه استراتژی حفاظت و مرمت، بازخوانی و برنامه ریزی رویدادی میپردازد. این مقاله با روشی مروری و تحلیل کیفی بر مبنای استراتژی های تجربی، در نهایت رویکردهای معقول در باززنده سازی خاطرات جمعی را در پروژه های بازسازی پس از بلایا تبیین میکند