مقاله باززایی گیاه از کالوس های حاصل از جنین رسیده ذرت (.Zea mays L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۷۱ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: باززایی گیاه از کالوس های حاصل از جنین رسیده ذرت (.Zea mays L)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باززایی
مقاله جنین رسیده
مقاله جنین زایی
مقاله ذرت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما حسن
جناب آقای / سرکار خانم: تکاور سهیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از جنین رسیده حاصل از بذرهای خشک ذرت برای کشت بافت مزایای متعددی دارد که از آن جمله به سهولت دسترسی و کار با آن در طول سال می توان اشاره کرد. در این پژوهش، از بذرهای خشک ۵ لاین ذرت (L105, K126 B73, Mo17, و S61) استفاده شد. جنین ها از بذرهای رسیده و ضدعفونی شده ذرت جدا و برای تشکیل کالوس روی محیط کالوس زایی حاوی ۴ میلی گرم در لیتر ۲، ۴- دی کلروفتوکسی استیک اسید (۲,۴- D) کشت داده شدند. میزان کالوس زایی برای همه لاین ها بیشتر از ۹۰ درصد بود. کالوس های اولیه به محیط جنین زایی حاوی ۲ میلی گرم در لیتر ۲, ۴- D 0.2, یا 0.5 گرم در لیتر ۶- بنزیل آمینو پورین (BAP) یا تیدیازورون (TDZ) و ۱۰ میلی گرم در لیتر نیترات نقره (AgNO3) منتقل شدند. کالوس های جنین زا در محیط باززایی حاوی ۰٫۲ یا ۰٫۵ میلی گرم در لیتر BAP یا TDZ به گیاه کامل تبدیل و سپس برای ریشه زایی به محیط موراشیگ و اسکوگ (۱٫۲ MS) حاوی ۰٫۶ میلی گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید (IBA) منتقل شدند. میزان تشکیل ساقه های سبز بین ۱۸٫۳ تا ۴۰٫۲۵ درصد در لاین های مختلف متغیر بود. بیشترین میزان باززایی ( ۴۰٫۲۵درصد) در ژنوتیپ S61 در محیط حاوی ۰٫۲ میلی گرم در لیتر TDZ و ۱۰ میلی گرم در لیتر AgNO3 به دست آمد. سیستم باززایی ارایه شده در این پژوهش می تواند برای تراریختی گیاه ذرت استفاده شود.