سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سید علی قائم مقامی – پژوهشکده کشاورزی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

جنس بگونیا با بیش از ۱۰۰۰ گونه از تنوع زیادی به لحاظ رنگ برگ، شکل بوته و رنگ گل برخوردار است. در حال حاضر بیش از ۱۵۰ گونه از این جنس به عنوان گیاهان زینتی کشت و کار می شود. در این پژوهش تکثیر غیر جنسی این گیاه از روش کشت بافت مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش با استقرار ریزنمونه های برگ و دمبرگ پس از ضدعفونی بر روی محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) با ترکیبی از تنظیم کننده های رشد (۰/۱ و ۰/۵ و ۱ میلی گرم در لیتر) BA و (۰/۱ و ۱ میلی گرم در لیتر) NAA پذیرفت. شیشه های کشت شده در نور ۱۵۰۰ لوکس و دمای ۲±۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری شدند. نتایج نشان می دهد بیشترین باززائی در ترکیب هورمونی ۰/۵ میلی گرم در لیتر از BA و ۰/۱ میلی گرم در لیتر NAA به دست آمد. این ریز نمونه ها زمانی که به محیطی با ۰/۱ میلی گرم در لیتر BA و ۰/۱ میلی گرم در لیتر NAA منتقل شدند رشد بهتری داشته وشاخساره های مناسب برای ریشه زائی تولید کردند.