سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عاطفه بهرامی موسوی – شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه لرستان
پوریا باقری –
محمد فرخ –

چکیده:

در اکثر انبارهای نفت، مخازن ذخیره به صورت دوره ای مورد بازرسی داخلی قرار می گیرند. با توجه به هزینه های بالا جهت بازرسی داخلی مخازن و همچنین توجه به این نکته که در این روش اغلب بازرسی داخلی بیش از میزان مورد نیاز انجام می پذیرد، این نتیجه حاصل می شود که روش بازرسی داخلی دوره ای روش مناسبی جهت بازرسی مخازن ذخیره نمی باشد. لذا تعیین بازه زمانی منطقی جهت انجام بازرسی داخلی مخازن ذخیره نفت از نظر تعادل بین دو مؤلفه عملکرد ایمن و هزینه های بازرسی، دارای اهمیت می باشد. در این مقاله با استفاده از تکنولوژی بازرسی بر مبنای ریسک، ریسک مخازن ذخیره شرکت نفت خرم آباد به روش کمی محاسبه می شود. مقایسه بین ریسک بدنه و کف مخزن نشان می دهد که ریسک مخزن به ریسک کف مخزن بستگی دارد. همچنین روش محاسبه بازه زمانی معقول جهت بازرسی داخلی مخازن ذخیره ارائه می گردد. جهت تعیین میزان ریسک قابل قبول مخازن ذخیره از عدد پیشنهادی برای انبارهای نفت که برابر ۳۵۴۰۰ می باشد، استفاده شده است. همچنین فاکتور ایمنی جهت محاسبه نهایی بازه زمانی، مقدار پیشنهادی ۰٫۸ در نظر گرفته شده است. بازه زمانی دوره ای مورد استفاده برای بازرسی داخلی مخازن ذخیره ۵ تا ۷ سال می باشد که بسیار محتاطانه و کوتاهتر از بازه زمانی محاسبه شده از روش بازرسی بر مبنای ریسک می باشد. لذا پیشنهاد می گردد جهت تعیین بازه زمانی بازرسی داخلی مخازن ذخیره از روش بازرسی بر مبنای ریسک استفاده گردد.