سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اکبر مختاری آذر – کارشناس واحد تغذیه و بهداشت شرکت سایپا
حسین یادگاری – کارشناس مسئول واحد تغذیه و بهداشت شرکت سایپا
حامد طاهری نژاد – کارشناسان واحد تغذیه و بهداشت شرکت سایپا
عباس مرادی –

چکیده:

اکنون که رشد تولیدات صنایع غذایی متناسب با نیازهای داخلی و برنامه توسعه صادرات غیر نفتی آغاز گردیده است ضروری است که همزمان با آن، کیفیت نیز به عنوان یک نیاز و یک پشتوانه مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اینکهروش های سنتی کنترل کیفی فرآورده های غذائی بر اساس آزمایشات شیمیائی و میکروبی انجام می شوند و در روند عملی انجام کار با مشکلات عدیده ای روبرو است و معایب بسیاری دارد لذا استفاده از یک روش کامل، جامع کنترل کیفی مواد غذائی ودرعین حال مورد قبول جامعه جهانی ضروری است. اگر بر این باور باشیم که مهمترین معیار در سلامت کارکنان، سلامت محصولات غذایی میباشدHACCP کارآمدترین استاندارد برای به حداکثر رسانیدن ایمنی و سلامت محصولات غذایی است. این تحقیق در خصوصانتخاب، بازرسی و تأیید ۸ قلم از مواد غذایی اصلی توسط واحدHSE در شرکت سایپا و به روش مطالعاتی – میدانی انجام شده است. بدین منظور، طرح تحقیقاتی به مدت ۱۰ ماه به طول انجامید که دو ماه ابتدایی به مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی مربوط میشود. سپس به مدت شش ماه و توسط چهار کارشناس کار میدانی انجام شد و در یک لیست جامع توسط برنامه نرم افزاری EXCEL میزان تأیید شده و مرجوع شده هر کالا در ۶ ماهه دوم سال ۸۸ در نمودارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت از این موضوع نتیجه گیری می شود که تمام اقلام پس از تأیید واحد بهداشت و مطابق با استاندارد HACCP بین کارکنان توزیع می گردد.