سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین صالحی – دانشجوی کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگاه آز

چکیده:

با توجه به مشکلات فراوان اقتصادی که امروزه گریبان گیر بسیاری از کشورهای جهان شده قابلیت جذب سرمایه و درآمد از طریق برگزاری رویدادهای ورزشی به میزانی اهمیت یافته که کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه، از گردشگری ورزشی به عنوان گزنیه ای مناسب برای معرفی ویژگی های سیاسی، فرهنگی، تاریخی و طبیعی و البته راهکارهای مهم و کارا جهت جذب گردشگر و درآمد فراوان حاصل از آن قلمداد می کنند. در این باره می توان به مطالعات و تحلیل های فراوانی که در زمینه فواید اقتصادی حاصل از گردشگری ورزشی جام جهانی در کشورهای میزبان برگزار شده اشاره کرد. در این پژوهش پژوهشگر با روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای به بررسی اهمیت و توانمندی اقتصادی گردشگری ورزشی و به طور ویژه در مورد جام جهانی فوتبال ۲۰۱۰ کشور آفریقای جنوبی و با هدف دستیابی به تجارب و راهکارهایی جهت بهبود شرایط و زمینه های رونق گردشگری ورزشی در کشورهای در حال توسعه پرداخته و پس از بررسی و شناخت نتایج جام جهانی فوتبال ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی از قبیل، میزان ۶۰% رشد اقتصادی گردشگری و بهبود شرایط زیرساختها و امکانات اجتماعی به ارائه ی پیشنهاداتی جهت استفاده ی بهتر از گزینه گردشگری ورزشی (جام جهانی فوتبال) در کشورهای میزبان پرداخته خواهد شد.