سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا شمس الدین وندی – کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی، ایران
ایرج صالح – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
حبیب الله سلامی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

با توجه به شرایط اقلیمی مطلوب و بسترهای کاری مناسب، از جمله وجود تعداد زیادی چشمه با آبدهی بالا و رودخانه های دائمی و فصلی در استان ایلام، پرورش ماهی می تواند جایگاه ویژه ای در تأمین نیازهای منطقه داشته باشد . هدف از انجام این مطالعه، بررسی بازدهی اقتصادی مزارع پرورش ماهی قزل آلا با استفاده از شاخصهای سودآوری و ارزیابی اقتصادی طرحها می باشد . در این مطالعه کلیه واحدهای پرورش ماهی قزل آلا فعال در سال ۱۳۸۴ در استان ایلام مورد بررسی قرار گرفته و آمار و اطلاعات مربوطه از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید . برای تجزیه و تحلیل سودآوری و ارزیابی اقتصادی این واحدها از شاخص نرخ بازده دارائی های شخصی، و نیز شاخصهای ارزش خالص کنونی و نرخ بازدهی داخلی استفاده شده است . نتایج مقایسه نرخ بازدهی دارائیهای شخصی با متوسط نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری نشان داد که ۴۱ درصد از مزارع پر ورش ماهی سودآور بوده اند . نتایج حاصل از محاسبه شاخصهای ارزش خالص کنونی و نرخ بازدهی داخلی نشان می دهد که مزارع بزرگتر ( با ظرفیت تولیدی بیشتر از ۱۵ تن ) به لحاظ اعمال شیوه های مطلوب تر مدیریتی در فرآیند تولید و استفاده از تکنولوژی مناسب تر، دارای کارائی بالاتر و نیز کیفیت بهتری محصول نسبت به واحدهای بهره برداری کوچکتر بوده و دارای توجیه اقتصادی می باشند . لذا پیشنهاد می شود در راه اندازی این گونه واحدها، اندازه بهینه و مناسب مد نظر قرار گیرد .