سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسماعیل صادقی مرشت – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران
تقی شهرابی فراهانی – دانشیار گروه خوردگی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
سیدداوود حسینی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران
جابر نشاطی – استادیار بخش خوردگی، پژوهشگاه صنعت نفت ایران

چکیده:

اثرات بازدارندگی ۲-بوتین -۱ ، ۴-دی ال بر استعداد به خوردگی فولاد خط لوله API 5L X65 د رمحیط کربنات/بی کربنات توسط تکنیک های مختلف الکتروشیمیایی مانند پلاریزاسیون پناشیودینامیک و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی بررسی گردید. منحنی های پلاریزاسیون آندی و کاتدی نشان داد که بازدارنده فوق از نوع بازدارنده مختلط می باشد. تغییر پارامترهای امپدانس، جذب قوی بازدارنده فوق بر سطح فلز، ممانعت از انحلال آندی فلز با قفل کردن مکان های فعال سطح فلز و تشکیل لایه محافظ را تایید می کند. همچنین جذب بازدارنده بر سطح فولاد X65 ، با معادله ایزو ترم جذب لانگمویر انطباق دارد.نتایج نشان داد که با افزایش غلظت این بازدارنده ، اثرات بازدارندگی بهتر می شود. اثر دما نیز بر رفتار خوردگی فولاد X65 در محدوده ۲۵ درجه سانتیگراد تا ۵۰ درجه سانتگراد بررسی شد تا پارامترهای ترمودینامیکی مانند انرژی آزاد جذب (فرمول در متن اصلی مقاله ) محاسبه گردد. پارامترهای ترمودینامیکی نشان می دهد که در فرایند جذب، جذب از نوع فیزیکی رخ داده است. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش دما، میزان خوردگی فولاد X65 هم در غیاب و هم در حضور بازدارنده افزایش پیدا کرد. در انتها ، آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای بررسی مورفولوژی سطحی نمونه های فولادی در حضور و در غیاب بازدارنده صورت گرفت.