مقاله بازدارندگی عصاره آبی چویل و آویشن شیرازی بر نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی و برخی ترکیبات موجود در آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات بیماری های گیاهی از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بازدارندگی عصاره آبی چویل و آویشن شیرازی بر نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی و برخی ترکیبات موجود در آنها
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوجه فرنگی
مقاله نماتد ریشه گرهی
مقاله عصاره گیاهی
مقاله چویل
مقاله آویشن شیرازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غزلباش نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نماتد ریشه گرهی یکی از مهم ترین نماتدهای مهم انگل گیاهی است که خسارت بسیاری به محصولات کشاورزی، بویژه جالیز وارد می سازد. با توجه به این که امروزه استفاده از مواد طبیعی برای کنترل آفات و بیماری های گیاهی در اولویت قرار گرفته است، این پژوهش بمنظور بررسی اثر بازدارندگی عصاره آبی گیاهان چویل،Ferulago angulata  و آویشن شیرازی،Zataria multiflora  بر نماتد مولد گره ریشه،Meloidogyne javanica  در گوجه فرنگی انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب کاملا تصادفی با ۳ فاکتور (۱- نوع عصاره در ۲ سطح چویل و آویشن شیرازی در مقایسه با شاهد آب مقطر، ۲- غلظت عصاره در ۳ سطح با نسبت های ۰٫۰۴، ۰٫۲ و ۰٫۴ درصد، ۳- اندام عصاره گیری در ۳ سطح گل، برگ و ساقه) و در ۴ تکرار برای هر تیمار انجام شد. نتایج نشان داد که عصاره هر دو گیاه باعث افزایش چشمگیر درصد مرگ و میر لاروهای سن دوم و کاهش تفریخ تخم نماتد می شود که عصاره ۰٫۴% گل و عصاره های ۰٫۲% و ۰٫۴% برگ چویل با ایجاد بیش از ۹۰% مرگ و میر در لارو سن ۲ بر عصاره ۰٫۴ درصدی برگ آویشن شیرازی که ۷۲% مرگ و میر را سبب شده است، برتری نشان می دهد. در حالی که در تیمار شاهد مقدار مرگ و میر ۴٫۳۳% برآورد گردید، عصاره ۰٫۴% گل چویل با ۹۷٫۳۳% مرگ و میر لارو سن ۲ بر عصاره ۰٫۴% ساقه این گیاه که ۶۱٫۶۷% مرگ و میر را سبب می شود، برتری دارد. عصاره هر دو گیاه موجب کاهش ۶۹ تا ۹۱ درصدی تفریخ تخم می شوند که در این بین تیمار عصاره ۰٫۴% گل چویل با ۹۰٫۱۱% جلوگیری از تفریخ تخم، نسبت به همه تیمارها موثرتر بود. نتایج تجزیه شیمیایی، وجود فلاونوئید و تانن را در اندام های گیاهان مورد بررسی را ثابت نمود. تنها اندام فاقد استروئید ساقه چویل بود و ساپونین در هیچیک از اندام های گیاهی مورد آزمایش یافت نشد.