سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا مصداقی نیا – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
سید محمود شریعت – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
سیمین ناصری – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
امیرحسین محوی – گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

مسیر متابولیکی MTBE تا اندازه ای در Mycobacterium austrofricanum IFP 2012 توسط شناسایی واسطه های تجزیه توضیح داده شده بود. به چندین فعالبت آنزیمی به طور خاص در طی رشد MTBE پی برده شد. در میان آنچه که برای مراحل تجزیه MTBE به TBA نیاز بوده ، مونواکسیژناز یکسانی مسئول اکسیداسیون MTBE و TBA با یک میل برای TBA ( Km 1.1mM) بود. یک استراز در هیدرولیز TBF درگیر بود. آهستگی تجزیه MTBE توسط M austrofricanum IFP 2012 نتیجه واکنش داخلی پیچیده ، بویژه تاثیر منفی TBF تشکیل شده در طی اکسیداسیون MTBE در مونواکسیژناز MTBE/TBA و عدم حضور اکسیداسیون TBA در حضور MTBE باقیمانده می باشد. به علاوه مراحل پایین دست متابولیسم MTBE و نیاز به یونهای (++) Co برای تجزیه ۲- هیروکسی بوتریک اسید (HIBA) تشکیل شده توسط اکسیداسیون TBA همانطور که توسط بازدهی رشد کم بر HIBA در غیاب کبالت نشان داده شده است.