سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین دشتی – دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی گاز- دانشگاه شیراز
موسی دیانتی راد – دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی گاز- دانشگاه شیراز

چکیده:

تشکیل هیدرات گازی در خطوط انتقال سبب گرفتگی خطوط می شود. استفاده از بازدارنده های سینتیکی و شیمیایی یکی از راه های جلوگیری از تشکیل هیدرات در خطوط نفت و گاز می باشد. در این مقاله به بررسی نحوه عملکرد بازدارنده های مختلف پرداخته شده است و در طی آزمایشی که به وسیله متانول و گلایکول (به عنوان بازدارنده ترمودینامیکی) و VC-713 (به عنوان بازدارنده سینتیکی) انجام شده برتری نسبی بازدارنده های سینتیکی دیده شده است. در برآورد اقتصادی که انجام شده به صرفه بودن استفاده از متانول و بازدارنده های سینتیکی مشاهده شده است. البته در عمل دیده شده است که استفاده همزمان از بازدارنده های ترمودینامیکی و سینتیکی اثر بیشتری بر جلوگیری از تشکیل هیدرات در طول خطوط لوله می گذارد.