سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نفیسه گلستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
محمد پروا – دکتری معماری

چکیده:

درگذشته نقش و کارکرد اجتماعی پررنگ محله درحیات شهروندان موجب می شد که افراد از زندگی اجتماعی متعادل تری برخوردا ربوده و ارزشها پیوندهای اجتماعی موثرتر نسبت به امروز داشته باشند به عبارت دیگر می توان گفت امروز رها شدن افرادر مقیاس بزرگ کالبدی به عنوان شهر مشکلات فراوانی را با خود به همراه داشته است انبوهی ا زکالا ها خدمات و نیز گستردگی سطح مناسبات اجتماعی موجب شده است که موضوع نظام مندی رفتار و انتخاب افراد ساکن درشهر با دشواری و مشکلات زیادی روبرو گردد از این رو به نظر میرسد ضرورت شناخت مفهوم محله و ویژگیهای مرتبط با آن برای معماران و همچنین طراحان شهری بیش از هر زمان دیگری احساس شود این نوشتار درپاسخ به این ضرورت شکل گرفته و با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی به تبیین مفاهیم مرتبط با محله می پردازد.