مقاله بازخوانی نظریه جنبش اجتماعی: چارچوبی برای تحلیل و شناخت بسیج جنبش های اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم سیاسی از صفحه ۲۱۳ تا ۲۴۸ منتشر شده است.
نام: بازخوانی نظریه جنبش اجتماعی: چارچوبی برای تحلیل و شناخت بسیج جنبش های اسلامی
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنبش اجتماعی
مقاله عمل گرایی اسلامی
مقاله رفتارجمعی
مقاله بسیج منابع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حشمت زاده محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: نوذری محمداسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بسیج جنبش های اسلامی در زمره مهم ترین اشکال کنش جمعی در چند دهه اخیر محسوب می شود و همین مساله ضرورت مطالعه روشمند و علمی این پدیده را ایجاب می کند. نظریه جنبش اجتماعی به مدد تعامل و برهم کنش سه حوزه کارکردی آن، یعنی فرصت های سیاسی، ساختارهای بسیج کننده و چارچوب ها، قادر است پویش های پیچیده و سیالی را که یک جنبش اسلامی- در مقام جنبش اجتماعی- به واسطه آن به فعالیت می پردازد، مطمح نظر قرار دهد. لذا مقاله حاضر کوشش می کند تا با بازخوانی مولفه های کلیدی نظریه جنبش اجتماعی و شناخت قابلیت های نظری آن، مفید بودن و کارآمدی نظریه جنبش اجتماعی را در شناخت پویایی های بسیج جنبش های اسلامی به نمایش بگذارد.